Aikuiskasvatuksen Kilta ry

Aikuiskasvatuksen Kilta ry eli AKK on Helsingin yliopiston piirissä toimiva, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki kasvatuksen ja koulutuksen alasta kiinnostuneet. Aikuiskasvatuksen Killan toiminta-ajatuksena on aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen tunnetuksi tekeminen, opiskelun ja työelämän välisen vuorovaikutuksen edistäminen sekä verkostoituminen niin Suomessa kuin ulkomailla toimivien kasvatusalan toimijoiden kesken. Aikuiskasvatuksen Kiltaan kuuluu niin Helsingin yliopiston opiskelijoita kuin työelämässä oleviakin.

Aikuiskasvatuksen Killan jäsenenä sinulla on etuoikeus osallistua kaikkiin Killan järjestämiin niin hyödyllisiin kuin hauskoihinkin tapahtumiin ja tapaamisiin. Ekskursioilla ja kiltailloissa pääset tapamaan vanhoja tuttuja ja verkostoitumaan uusien tuttavuuksien kanssa. Jäsenetuihin kuuluu lisäksi 4-6 Killan julkaisemaa Elo-lehteä vuodessa suoraan kotiisi kannettuna. AKK on myös linkki opiskelijoiden ja työelämän välillä: tarjoamme erilaisia tutustumisretkiä eli ekskursioita yrityksiin ja virastoihin, joissa työskentelee kasvatustieteilijöitä. Killan matkapoppoon mukana Sinulla on mahdollisuus päästä edulliselle ekskursiolle vähän kauemmaksikin. Järjestämme lisäksi tapahtumia, joissa voit tavata muita kasvatustieteiden opiskelijoita niin Helsingistä kuin muualtakin Suomesta. Kilta on lyhyesti sanottuna aikuiskasvatustieteestä kiinnostuneiden järjestö, johon kannattaa kuulua!

Aikuiskasvatuksen Kilta ry on kaikille avoin järjestö eli kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Lisätietoja ja liittymisohjeet osoitteessa https://aikuiskasvatuksenkilta.wordpress.com/.